Ε.Κ.Ε.Π.
Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Ευκαιρίες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Ψάχνω Εργασία
Κινητικότητα
Για τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Ο θεσμός γενικά Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού


Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού - ΚΕ.ΣΥ.Π.

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΚΕ.ΣΥ.Π. ιδρύθηκαν βάσει του Νόμου 2525/97 και οργανώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τον Τομέα ΣΕΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Στην παρούσα φάση:
α) λειτουργούν δύο Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού με ιδιαίτερο χαρακτήρα: i) το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, έχει δε ως έργο του το συντονισμό και τη διοικητική στήριξη σε κεντρικό επίπεδο των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των Γραφείων ΣΕΠ της χώρας, και ii) στον Τομέα ΣΕΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου λειτουργεί το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Π.Ι. που είναι υπεύθυνο για την επιστημονική στήριξη των ΚΕ.ΣΥ.Π. και Γραφείων ΣΕΠ της χώρας.
β) παράλληλα, λειτουργούν ΚΕ.ΣΥ.Π. στις έδρες των Νομών της χώρας. Συνολικά λειτουργούν 68 Κέντρα σε όλη τη χώρα. Παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε όλους τους νέους μέχρι 25 ετών και στους γονείς τους, καθώς και στήριξη των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ στα σχολεία τους, σε ατομική ή ομαδική βάση, σε θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Είναι στελεχωμένα με τον/τους Υπεύθυνο/ους Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τον Ειδικό Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης και διαθέτουν βιβλιοθήκη με βιβλία και πληροφοριακό υλικό σχετικά με τον ΣΕΠ.

σχετικοί σύνδεσμοι...

 

Copyright ©2009 Ε-Tel
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη E-Tel
Webmaster
Δεν έχετε εισαχθεί στο σύστημα