Αναζήτηση με
λέξεις κλειδιά
Αρχείο : Νέων-Ανακοινώσεων 2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Νέα-Ανακοινώσεις

Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΕΚΕΠ – Μάιος 2001
Ο μέσος όρος βαθμολογίας χρηστών είναι: 7 στα 10.  
   19/02/2004 13:15:17
Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΕΚΕΠ – Μάιος 2001

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9 – 11 Μαΐου 2001 με θέμα «Εξελίξεις στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην αυγή του 21ου αιώνα». Το συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 900 άτομα από όλη την Ελλάδα και 20 ξένοι ειδικοί από την Ευρώπη, τον Καναδά και πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Έλληνες και ξένοι εισηγητές κάλυψαν με τις ομιλίες τους πολύπλευρα το κεντρικό θέμα του συνεδρίου.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν από τις εισηγήσεις και τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συνοψίζονται στο γενικό συμπέρασμα ότι στην αυγή του 21ου αιώνα, με δεδομένες τις δραματικές αλλαγές που συμβαίνουν, διαφαίνεται η ανάγκη για την ανάπτυξη της διαβίου μάθησης, τη βελτίωση της κατάρτισης και επανακατάρτισης και τη σύνδεση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την αγορά εργασίας καθώς επίσης και με μικρο- και μακρο-οικονομικές στρατηγικές.

Το ΕΚΕΠ έχει εκδώσει 2 τόμους με τα πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου. Ο πρώτος τόμος στην ελληνική γλώσσα περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Ελλήνων ομιλητών, τις περιλήψεις των εισηγήσεων των ξένων ομιλητών καθώς και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του συνεδρίου. Στο δεύτερο τόμο στην αγγλική γλώσσα έχουν εκδοθεί οι εισηγήσεις των ξένων ομιλητών και οι περιλήψεις των εισηγήσεων των Ελλήνων ομιλητών.

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων των Ελλήνων και ξένων ομιλητών είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή.Βαθμολογήθηκε με 7 από άλλους χρήστες. Ποια είναι η γνώμη σας;[βαθμολογήστε το! ]Copyright ©2009 Ε-Tel
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη E-Tel
Webmaster
Δεν έχετε εισαχθεί στο σύστημα